Vi speciallicerar oss på montering och utforming av

Åskskydd.

Lunds Antenn & Jordningsservice erbjuder installationer av åskskyddsanläggningar samt PUS-jordningar. Inom åskskydd och åskledare inriktar vi oss främst på Inslagsskydd och inledningsskydd på industriella och offentliga fastigheter men även på privata bostäder. Vi specialicerar oss på montering av åskledare och utforming av åskskydd enligt svensk standard. Totalt har vi 3 generationers erfarenhet av detta! Andra jordningar kan också utföras. Välkommna att kontakta oss för ytterligare information och kostadsförslag.

Montering och materialer till åskskyddsanläggningar.

Sedan 1967.

Lunds Antenn & Jordningsservice etablerades under 60-talet av Nils Ottosson och Stig Jönsson, då med lokaler på Kävlingevägen i Lund. Företaget flyttade i början av 90-talet till Kävlinge, man var överens om att man,trots byte av ort, skulle behålla företagets namn då det var väl inarbetat i kundkretsar. Idag har företaget sina verkstadslokaler i Sallerup, strax utanför Eslöv. En stor förändring för företaget sker under år 2008 då Klas Göran kompletterat sin verksamhet med tillverkning av åskskyddsmaterial. Maskiner och patent har köpts in av AB G Hoff i Malmö.