Hem

Vi specialiserar oss inom montering och utformning av åskskydd.

Inom åskskydd och åskledare inriktar vi oss främst på Inslagsskydd och inledningsskydd på industriella och offentliga fastigheter men även på privata bostäder. Tillsammans har vi 3 generationers erfarenhet!


Vi har även tillverkning av diverse produkter som vi både använder och har till försäljning för installationer av åskskydd.


Uppdatering av hemsidan kommer ske så småningom där våra material kommer ligga till försäljning. 

Kommande!

Kommande!

Installationer och material sedan 1967

Lunds Antenn & Jordningsservice etablerades under 60-talet av Nils Ottosson och Stig Jönsson, då med lokaler på Kävlingevägen i Lund.

Företaget flyttade i början av 90-talet till Kävlinge. En stor förändring för företaget sker under år 2008 då Klas Göran kompletterat sin verksamhet med tillverkning av åskskyddsmaterial. Maskiner och patent har köpts in av AB G Hoff i Malmö.


År 2019 sker ett generationsbyte och dåvarande Lunds Antenn och Jordningsservice ombildas till ett aktiebolag och byter namn till LAJM. 

Företaget drivs nu mer av Klas Görans två söner, Adam Jönsson som varit anställd sedan 2013 samt hans tvillingbror David som gick in i företag 2021. 

Historia

"En åskledare är en anordning som placeras på en byggnads tak och skyddar byggnaden från de skador en blixt ur ett åskväder kan orsaka. Blixten leds ned till en jordledare som sprider laddningen i marken. Jordledaren är ofta gjord av koppar, då koppar leder ström mycket bra. Benjamin Franklin konstruerade 1752 den första åskledaren. Under ett våldsamt åsk­väder skickade han upp en drake med en nyckel i den ena änden av linan."